Top
YAKLAŞIMLARIN TANIMLARI
6.08.2020 / Mandalin

AKTİF ÖĞRENME (HIGH SCOPE) - Yaşayarak öğrenme dediğimiz olay, öğrenme yöntemlerinden en etkili ve en kalıcı olanıdır. Bireyin, olayın içinde bulunarak öğrenme ortamı oluşturulur ve kendisinin, gösterge ve kazanımlar çerçevesinde edinmesi gereken bilgileri ona yaşantı yoluyla (oyun, etkinlik, farklı yöntemler) kazandırılmasıdır.

YAKLAŞIMLARIN TANIMLARI
6.08.2020 / Mandalin

SCAMPER YÖNTEMİ SCAMPER yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğidir. Bundan dolayı uygulamalar sırasında çocukların söyledikleri her fikir değerlendirilmeli, ve farklı düşünmeleri için cesaretlendirici olma gibi ilkeler yerine getirilmelidir.SCAMPER ‘in özelliği, tek bir nesne üzerinde ve daha önceden belirlenmiş adımları takip ederek, o nesne hakkında beyin fırtınası yapılmasıdır.

YAKLAŞIMLARIN TANIMLARI
6.08.2020 / Mandalin

GEMS EĞİTİM MODELİ - Gems (Great Explorations in Math and Science ) ilk olarak Kaliforniya Üniversitesi’nde yer alan Lawrance Hall of Science adında ki fen merkezi tarafından hazırlamış ve geliştirilmiştir. Gems, bir eğitimi programıdır. Bu eğitim programı sürekli geliştirilmeye devam edilen bir yapıdadır.

YAKLAŞIMLARIN TANIMLARI
6.08.2020 / Mandalin

REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI - Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada, anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür. “Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

OKUL ÖNCESİ YAŞAM
23.07.2020 / Mandalin

Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişiminin %70’i 0-6 yaş arası dönemde tamamlanmaktadır. Okulöncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde de kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar. Okulöncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerinde de önemli etkileri vardır.

Aileler ve çocuklar için yenilikçi bir seçenek!

İletişim formunu doldurun, uzman ekibimiz sizi arayarak bilgilendirsin.