Top

Kişisel Verilerin Korunması

Özel Mandalin Anaokulu olarak, kişisel verilerin güvenliği konusunun son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil olmak üzere, kurumla ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük bir özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, KVK Kanunu’ndaki tanımıyla “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi, aşağıda izah edildiği biçimde ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz; kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, mevzuat ve kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla, KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla; şirket hissedarlarına, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, kurumumuzla ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

5) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu “Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda, kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince yazılı olarak kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını Güzelyurt Mah. 5703 Sk. No:15 Yunusemre/MANİSA adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu bilgi@mandalinanaokulu.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. İnosa Danışmanlık tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir.

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilirsiniz.

Çerezleri nasıl kullanıyoruz?

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Internet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
Üçüncü taraf çerezleri engelleme
Belli sitelerden çerezleri engelleme
Tüm çerezleri engelleme
Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme
Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz İnosa Danışmanlık’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.

Kişisel veri güvenliği ile ilgili talepleriniz için bize yazın!

Aileler ve çocuklar için yenilikçi bir seçenek!

İletişim formunu doldurun, uzman ekibimiz sizi arayarak bilgilendirsin.