Top

OKUL ÖNCESİ YAŞAM

23.07.2020 / Mandalin

OKUL ÖNCESİ YAŞAM

ERKEN YAŞTA DOĞRU EĞİTİM

Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişiminin %70’i 0-6 yaş arası dönemde tamamlanmaktadır. Okulöncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde de kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar.

Okulöncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerinde de önemli etkileri vardır.

 

ÇOCUK EĞİTİMİNDE OKULUN VE AİLENİN YERİ
Çocuğun, bebeklikten çıkmasıyla birlikte başlayan süreçte, doğru ve yanlış kavramları, davranış- görgü ve ahlak kuralları ve çocuğun toplumun bir parçası olması ilk başta aile tarafından çocuğa verilmektedir. Çocuk eğitimi ailede başlar. Bunun devamında olan süreçte bu görevi anaokulu üstlenmeye başlar ve hem aile hem de okul bunları paralel olarak sürdürür.

ÇOCUK GELİŞİMİ İÇİN AİLEDEN SONRA EN ÖNEMLİ YER: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Okul öncesi eğitim, öğrenci – öğretmen ve veliden oluşan bir platformdur. Çocuğun ilk defa anneden ayrıldığı yer olan anaokulunda, çocukla öğretmeninin arasında olan bağlanma ne kadar sağlıklı olursa, çocuk da kendini o kadar rahat mutlu ve güvende hisseder. Kendini güvende hissetmeye başlayan çocuk sosyalleşmeye ve ardından öğrenmeye başlar.

ANAOKULUNA HAZIRLIK NASIL YAPILMALIDIR?
Okula ilk başladıkları dönem çocuklar için kaygılı bir dönem olduğu kadar ebeveynler için de öyledir. Aile ne kadar rahat olursa çocuğun da bu geçiş süreci o kadar sağlıklı olacaktır. Ebeveynlerin rahat olmaları ve okula güvenmesi çok önemlidir. Çocuğun evden uzaklaştığı, yanında aileden birinin olmadığı ilk yer anaokulu olacaktır. Çocuğun okula ilk alışma sürecine geçiş dönemi diyebiliriz. Bu geçiş döneminde, çocuğun okula güvenli bir şekilde alışabilmesinde hem ailesine hem de okula çok büyük görev düşmektedir. Bu süreçte, ailenin çocuğu destekleyici yaklaşmaları onun okula alışma evresini kolay geçirmesine yardımcı olacaktır. Okula alışma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çocuk grup içerisinde birey olmaya, dolayısı ile sosyalleşmeye başlayacaktır. Bu süreçle birlikte çocuğun öğrenme süreci de başlayacaktır. Algılarının çok açık olduğu bu dönemde çocuk her türlü uyaranın yardımıyla öğrenmeye başlayacaktır. Çocuk aktiviteleri ile öğrenim süreci hızlanacaktır.

Sonuç olarak, 0-6 yaş okul öncesi dönemde edinilen kazanımların, kişiliğin ve öğrenmenin yapılanmasında çok büyük yeri olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Dolayısı ile bu dönemde çocuğun becerilerini ortaya çıkarılabilmek ve öğrenmeye katkı sağlamak amacıyla anaokuluna başlamak çocukların gelişimi için oldukça önemlidir.

Aileler ve çocuklar için yenilikçi bir seçenek!

İletişim formunu doldurun, uzman ekibimiz sizi arayarak bilgilendirsin.